Condiții de utilizare

Note legale, termeni și condiții de utilizare a portalului

Considerente

 • Portalul www.mitsubishielectric.it este un portal comercial, tehnic, de comunicare/informare, care realizează și activitate de e-commerce, deținut de filiala italiană a MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
  Sunt permise următoarele acțiuni:

  • navigarea pe portal;

  • utilizarea gratuită sau achiziția de servicii și/sau produse care sunt supuse înregistrării pe site-ul internet.

 • Serviciile și informațiile disponibile pe portal sunt furnizate de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Amsterdam Sucursală București, cu sediul social la 1119NS Schiphol – Rijk Capronilaan 34 Olanda, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam 33279602, Societatea cu acționar unic Mitsubishi Electric Corporation, capital social 83.975.000,00 Euro vărsat integral, filiala din Via Energy Park 14, 20871 Vimercate (MB), înregistrată în Registrul Societăților din Monza și Brianza, Indice Economic și Administrativ (REA) nr. MB-1499633, CUI/TVA 02595560968.

 • În funcție de utilizare (navigarea pe site sau înregistrarea pe site în scopul realizării de achiziții sau de utilizare a serviciilor specifice), utilizatorii care accesează portalul sunt supuși acestor termeni și condiții, și altor condiții contractuale care se aplică funcțiilor utilizate.

 • Utilizatorii care nu acceptă toți termenii și condițiile generale pentru utilizarea portalului sau care nu le înțeleg, nu vor continua să utilizeze portalul.

 • Considerentele fac parte integrantă din termenii și condițiile de utilizare a portalului.

 • Pentru scopurile acestor termeni și condiții, termenii de portal și site internet vor fi considerați drept sinonimi.

 • Navigarea pe portal este gratuită, cu excepția taxelor pentru apeluri telefonice sau a altor costuri necesare pentru conexiunea Internet care vor fi plătite de utilizator și care nu sunt reglementate, nici nu depind de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

 • Pentru informații despre website: tel. +39 039-60531.

Modificări

 • MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. își rezervă dreptul de a actualiza în orice moment acești termeni și condiții pentru utilizarea portalului.

 • Modificările efectuate vor intra în vigoare în urma publicării termenilor și condițiilor generale pe pagina de internet www.mitsubishielectric.it.

 • Nu va fi publicată nici o modificare care determină acceptarea automată a serviciilor/zonelor privind plata pentru utilizatori.

 • Utilizatorii au obligația de a verifica periodic modificările acestui document.

 • Dacă utilizatorii nu doresc să accepte noii termeni și condiții generale pentru utilizare, aceștia nu vor continua să utilizeze portalul.

 • Dacă utilizatorii continuă să utilizeze portalul www.mitsubishielectric.it după modificările menționate mai sus, utilizarea site-ului în sine este înțeleasă drept acceptarea de către utilizatori a noilor termeni și condiții de utilizare a portalului.

Utilizarea portalului

A. Înregistrarea, parolă și securitatea

 • Pentru simpla navigare pe portal nu este necesară înregistrarea.

 • Pentru realizarea de achiziții, utilizarea serviciilor sau accesarea zonelor rezervate este necesară înregistrarea pe site-ul www.mitsubishielectric.it astfel:

  1. accesarea portalului prin intermediul unei conexiuni standard la Internet;

  2. completarea formularului de înregistrare cu toate datele necesare și apoi urmarea instrucțiunilor pentru activarea utilizatorului. Aceste instrucțiuni vor fi transmise pe adresa e-mail indicată de utilizator în scopul înregistrării.

 • Pentru înregistrarea pe portal, utilizatorii trebuie să aibă peste 18 ani și să aibă dreptul legal de a încheia tranzacții comerciale și de a încheia contracte, pe lângă faptul de a avea dreptul să facă aceste lucruri pentru o companie sau o altă entitate pe care o reprezintă.

 • Persoanele fizice înregistrate pot utiliza serviciile și pot plasa comenzi/face cumpărături e paginile site-ului și pot ține evidența acestora.

 • Toți utilizatorii înregistrați declară că au drepturi depline de a utiliza cardurile preplătite și alte mijloace de plată care pot fi utilizate pe portal.

 • Utilizatorii vor verifica dacă mijloacele de plată aflate în posesia lor dispun de credit suficient pentru a acoperi toate costurile legate de achiziționarea serviciilor.

 • Utilizatorii se vor asigura că informațiile furnizate la momentul înregistrării sau în orice alt moment ulterior sunt exacte și complete.

 • Orice modificări ale datelor de contact furnizate se vor realiza prin actualizarea profilului utilizatorului.

 • Pe parcursul procesului de înregistrare vor fi create un nume de utilizator și o parolă care permit utilizarea site-ului.

 • Parola creată, numele de utilizator și utilizarea acestora sunt confidențiale și personale.

 • Utilizatorii sunt răspunzători pentru deconectarea de pe portal înainte de a părăsi site-ul pentru a-și proteja informațiile introduse.

 • Utilizatorii vor fi răspunzători pentru toate activitățile întreprinse prin utilizarea numelui lor de utilizator și a parolei lor.

 • Dacă utilizatorii au cunoștință sau suspectează că un terț poate avea cunoștință de parola lor, au obligația de a-și schimba imediat parola și de a se asigura că datele de contact introduse sunt corecte.

B.  Plasarea comenzilor/efectuarea achizițiilor, metodele de plată și securitatea

 • După finalizarea înregistrării, utilizatorii pot naviga în secțiunile rezervate ale portalului pentru care s-au înregistrat și pot selecta serviciile și/sau produsele care îi interesează.

 • La procedurile finale care precedă orice tip de achiziție, va fi afișat un sumar care indică:

  • prețul aferent (inclusiv toate taxele sau comisioanele aplicabile);

  • metodele de plată disponibile utilizatorului pentru fiecare produs.

 • Procedurile computerizate vor îndruma utilizatorii prin etapele și acțiunile necesare pentru plasarea comenzilor și prin procedurile de plată.

 • În conformitate cu legislația în vigoare, comenzile vor fi conformate prin trimiterea unui mesaj e-mail la adresa furnizată la momentul înregistrării.

 • În cazul în care comanda nu poate fi confirmată, utilizatorul are dreptul de a-i fi rambursată orice sumă plătită.

 • Mitsubishi Electric Europe BV își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile produselor și/sau ale serviciilor furnizate; în cazul acestor modificări, achizițiile efectuate vor fi facturate pe baza tarifelor aplicabile la momentul stocării electronice a comenzilor (și a confirmării electronice, în conformitate cu informațiile furnizate mai sus).

 • Plata serviciilor /produselor achiziționate poate fi efectuată utilizând una dintre metodele următoare:

  • Cardurile de credit

   Cardurile de credit MasterCard și Visa sunt acceptate.
   Tranzacțiile online cu cardul de credit sunt procesat, prin intermediul unui server securizat, direct pe pagina de internet a serviciului de plăți online. Cardurile de credit vor fi debitate la momentul expedierii produselor și nu va fi percepută nici o suprataxă pentru plata cu cardul de credit.

  • Transfer de credit bancar

   Transferurile de credit bancar vor fi efectuate de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. utilizând datele conturilor bancare furnizate de aceasta.

 • În cazul în care procedurile de plată electronică indică respingerea cardului de credit sau a altui card de plată, comanda nu va fi finalizată. Utilizatorul va fi informat despre acest lucru și va primi toate instrucțiunile necesare pentru efectuarea corectă a plății.

 • Informațiile financiare (spre exemplu: numărul cardului de credit, data expirării, codul de siguranță etc.) vor fi transmise entităților care asigură servicii de plata electronică la distanță, fără ca terții să aibă vreun acces la acestea, cu excepția cazului în care acest lucru este impus pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale și în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă în legătură cu protecția datelor.

 • Informațiile furnizate vor fi utilizate exclusiv în scopul finalizării procedurilor de achiziție.

 • Cu toate acestea, în cazul în care este necesar pentru evitarea sau raportarea către poliție sau către autoritățile juridice comiterea unei fraude pe portal sau a oricărei altei acțiuni clasificate drept infracțiune sau contravenție conform legii, informațiile sus-menționate vor fi comunicate autorităților competente sus-menționate, și în orice caz vor fi puse la dispoziția acestora în conformitate cu reglementările sectoriale relevante sau la cererea autorităților juridice respective.

Răspunderile

 • MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. nu va fi răspunzătoare pentru nici o utilizare inadecvată a portalului de către utilizatori și nici pentru nerespectarea acestor termeni și condiții de către utilizatori.

 • Site-ul este pus la dispoziția utilizatorilor fără aspecte legate de garanții sau licențe specifice. Utilizatorii își asumă toate riscurile legate de utilizarea internetului și a aplicațiilor IT (hardware și software).

 • MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de virus, malware sau orice alte probleme legate de navigarea utilizatorilor pe internet în măsura în care acestea nu depind de acțiunile întreprinse de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. însăși.

 • Utilizatorii se vor asigura că au instalate uneltele de securitate IT de bază (antivirus, firewall….).

 • Mai precis, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. nu acceptă să își asume nici o răspundere pentru următoarele situații:

  1. incompatibilitatea dintre site și echipamentele de telecomunicații, software-ul și conexiunile aflate la dispoziția utilizatorului;

  2. problemele tehnice, inclusiv erori sau întreruperi ale site-ului;

  3. atacuri suferite de utilizatori în timpul navigării pe internet (incluzând, fără limitare la: virusuri, malware etc.);

  4. deteriorarea echipamentelor IT/software-ului utilizate de utilizatori pentru navigare;

Servicii neincluse

 • Serviciile furnizate de site nu includ furnizarea unui computer sau a altor echipamente necesare pentru accesarea site-ului.

 • Pentru a utiliza site-ul, utilizatorii trebuie să fie în măsură să se conecteze la internet și să aibă toate accesoriile necesare pentru conectare.

 • Toate costurile telefonice sau alte cheltuieli sunt suportate de utilizator.

Proprietatea intelectuală

 • Întregul conținut disponibil pe site cum ar fi (cu titlu de exemplu, dar fără limitare la) grafice, icoane, logo-uri, imagini, descărcări în format electronic, baze de date, software-uri, specificații video și tehnice reprezintă proprietatea MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. sau a partenerilor săi sau a unor terți care au autorizat MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. să utilizeze conținutul respectiv.

 • Acești termeni și condiții nu determină emiterea de licențe sau autorizații pentru utilizarea conținuturilor disponibile pe site cum ar fi (cu titlu de exemplu, dar fără limitare la) grafice, icoane, logo-uri, imagini, descărcări în format electronic, baze de date, software-uri, specificații video și tehnice.

Restricții și interdicții

 • Este interzisă explicit utilizarea acestui site în următoarele scopuri:

  1. diseminarea de materiale ilegale, hărțuitoare, defăimătoare, jignitoare, amenințătoare, vulgare, obscene sau cenzurabile sub altă formă;

  2. transmiterea de materiale care consolidează conduite care încalcă legislația în vigoare, codurile de conduită sau reglementări similare;

  3. obținerea unui acces neautorizat la alte rețele de computere, interferarea cu utilizarea site-ului de către terți, încălcarea oricărei legi sau reglementări privind utilizarea rețelelor de telecomunicații publice;

  4. interferarea sau deteriorarea sub altă formă sau restricționarea rețelelor sau a site-urilor care au legătură cu Site-ul;

  5. efectuarea, transmiterea sau stocarea fără autorizație a copiilor electronice ale materialelor aflate în proprietatea MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.;

  6. introducerea linkurilor către portalul www.mitsubishielectric.it pe site-uri personale sau comerciale fără autorizație, cererea de autorizare fiind formulată exclusiv în scris.

Despăgubirea

 • Orice utilizator care cauzează o daună MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ca urmare a încălcării acestor termeni și condiții sau a încălcării legilor, reglementărilor sau a unor cerințe similare, va fi răspunzător pentru dauna respectivă în fața autorităților juridice competente.

 • Utilizatorul despăgubește MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. împotriva oricărei utilizări ilegale, neconforme și/sau neautorizate a informațiilor accesibile pe portal realizată de către utilizatorul însuși sau de terți.

 • Utilizatorul se obligă să scutească și să nu angajeze răspunderea MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. pentru orice acțiune ilegală care poate fi inițiată împotriva sa sau pentru orice reclamație formulată împotriva sa, chiar de către terți, rezultată din utilizarea portalului de către utilizator, incluzând orice cheltuieli juridice referitoare la astfel de acțiuni.

Disponibilitatea site-ului

 • Accesul utilizatorilor la site poate fi supus unor întreruperi temporare ca urmare a reparațiilor, mentenanței sau introducerii unor noi unelte și servicii. MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. se obligă să repună în funcțiune serviciul cât mai repede cu putință.

Dreptul de a suspenda sau anula înregistrarea utilizatorului, și dreptul utilizatorului de a-și anula contul

 • MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. are dreptul și libertatea să suspende sau să anuleze în orice moment înregistrarea unui utilizator în caz de încălcare a acestor termeni și condiții.

 • Utilizatorii au dreptul de a-și anula în orice moment conturile.

 • Anularea decisă de un utilizator, sau anularea/suspendarea determinată de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., nu va afecta drepturile și obligațiile dobândite înainte de producerea anulării.

 • Anularea de către utilizator nu va conduce la anularea datelor și a informațiilor de contact care vor fi păstrate în vederea respectării obligațiilor legale (spre exemplu, evidențele contabile).

Website-uri ale terților

 • Spre folosul utilizatorului, website-ul poate include linkuri către alte website-uri sau alte materiale care aparțin partenerului sau terților (MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. garantează faptul că, în astfel de circumstanțe, va publica linkuri sau materiale de altă natură exclusiv cu permisiunea partenerului/terțului în chestiune).

 • MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. nu va fi considerată răspunzătoare pentru conținutul paginilor și al serviciilor furnizate de partenerii sau terții respectivi, pe care utilizatorii le pot solicita direct.

Protecția datelor

Legea aplicabilă

 • Acești termeni și condiții contractuale vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile în vigoare din Italia.

 • Așa cum este stipulat mai sus, în caz de încălcare de către utilizator a acestor termeni și condiții, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. are dreptul de a iniția acțiune în instanță în vederea protejării drepturilor sale conform legii în vigoare.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Amsterdam Sucursală București

Termeni și condiții valabili începând de la data de
01/01/2014

Operatorul de date

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Amsterdam Sucursală București - Str. Tudor Vladimirescu nr 22, Etaj 6, Birou 4.2, Sector 5 - București - ROMÂNIA

Registered office in Schiphol, RiJk Capronilaan 34, Olanda

Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries of Amsterdam,
n. 33279602

single-member company Mitsubishi Electric Corporation

Capital Stock 83.982.000,00.

Amsterdam Sucursală București - Str. Tudor Vladimirescu nr 22, Etaj 6, Birou 4.2, Sector 5 - București - ROMÂNIA